LEADERSHIP DLE STEPHEN COVEY

LEADERSHIP DLE STEPHEN COVEY

Sjednocující morální leadership

,,Jakmile vyhrajete svá soukromá vítězství, získáte odvahu a podporu k výhře veřejných vítězství, čímž získáte i více vlivu.‘‘

Stephen R. Covey

Budete-li chtít docílit sloučení dvou společností, spojit válčící frakce, nebo vést rozdílné národy, korporace nebo týmy, budete se muset naučit morálnímu leadershipu.

Ať již v osobním či profesním životě, měli bychom se řídit dle pevně daných zásad. To naučily Stephena Coveye početné zkušenosti se světovými lídry.

Když žijeme podle zásad a podle nich také řídíme, stáváme se morální autoritou, a jako takoví jsme schopni sjednotit i spory vyvolávající rozdílné frakce uvnitř našich kruhů vlivu a v našich oblastech odpovědnosti.

Stephen Covey vysvětluje pojem ,,morální autorita‘‘ na příbězích a lidech, se kterými se setkal. Na jedné z návštěv Asie navštívil prezidenta Kima Dae-Junga a jeho kabinet v Jižní Koreji. Covey v něm spatřoval ,,Nelsona Mandelu Asie‘‘. Není sice tolik známý jako právě zmíněný, bojovník proti apartheidu, Nelson Mandela, ale osobně si prošel několika těžkými lety v exilu – roky uvěznění, mučení a pronásledování. Diktatura v Koreji ohrožovala jeho život a nejednou se pokusila ho o něj i připravit. Jednou ho dokonce dali do pytle s kamením a hodili do čínského moře. Zázrakem byl ale zachráněn pilotem helikoptéry spojených států. Po letech útrap a prohře dvou voleb byl nakonec zvolen prezidentem, a přestože by to málokdo očekával, odpustil jak státu, tak jeho nepřátelům.

Roky těžkých zkušeností prohloubily Kimův charakter a rovněž jeho oddanost principům. Když ho Covey naposledy navštívil, mluvili o principově zaměřeném leadershipu. Kim tehdy pronesl: ,,Dokud nejsi připravený zemřít za své zásady, nevíš, jestli jsou tvými zásadami.‘‘ Kim také prozradil, že před zvolením do funkce prezidenta Severní Koreje, mu byl úřad prezidenta nabídnut jeho oponenty, ale za té podmínky, že by byl pouze ,,loutkou‘‘, nastrčenou osobou v prezidentském křesle. To Kim odmítl, a to i tehdy, když na něj naléhali s výhružkou zavraždění. Na to Kim odvětil: ,,Pak to tedy udělejte. Zabijte mne a já jednou zemřu, ale kdybych s vámi měl spolupracovat, umíral bych stokrát každý den po zbytek svého života.‘‘ Covey Kima popisuje jako ohromně působivého člověka nesmírné morální zásadovosti a charakteru, který je oddaný státu stejně jako své vlastní rodině. Přestože byl za mnohé své úsilí kritizován, zachoval si silnou morální zásadovost a v očích všech zůstal morální autoritou.

Obdobným způsobem vysvětluje Stephen Covey tzv. sjednocující leadership na životním příběhu v pořadí třetího egyptského prezidenta Muhammada Anwara as-Sádáta. Vzpomíná na to, co mu tenkrát Sádát řekl: ,,Ti, kteří nedokáží změnit strukturu svých myšlenek, nemohou změnit realitu, a proto nikdy nedosáhnou významného přínosu pro společnost.‘‘ A právě z toho důvodu se to právě jemu podařilo, protože byl schopen oné změny způsobu myšlení. Když se totiž za své vlády začal iniciativně zabývat mírovými jednáními s Izraelem, vlastní manželka mu stanula tváří v tvář a zeptala se ho, jestli se je vědom, že ztratí podporu většiny arabského světa, přijde o prezidentské křeslo a vystaví se ohrožení života. Na to jí Sádát odvětil: ,,Možná, že ano, ale je to správná věc, kterou musím udělat. Pokud mě budou chtít sesadit, sám rezignuji. A co se mého života týče, nebude ani o minutu delší, ani o minutu kratší, než je předurčeno, aby byl.‘‘ Tehdy si první dáma Egypta uvědomila, že její muž je hluboce oddaný tomu, co považoval za správné učinit a že nemá smysl takto odhodlanému muži vzdorovat.

Když se Sádát vracel z mírového jednání s Izraelem, byl překvapen reakcí lidí ve své domovině. Cesta z letiště, která běžně trvala kolem půlhodiny, zabrala tento den přes tři hodiny. Stovky tisíc lidí lemovali silnici a radostně povzbuzovali svého prezidenta. A přitom to byli ti samí lidé, kteří jen pár dní předtím skandovali anti-izraelské slogany a přísahali, že v životě nepotřesou rukou Izraelce, dokud budou obsazovat byť jen kousek arabské půdy. Skutečnost, že tito protestanti změnili svůj názor tak dramaticky, poukázala na fakt, že je hluboko v lidech zakořeněné obecně platné mravní přesvědčení, na které pokud budete jako lídr apelovat a ukážete lidem, že jste ochotni se za to obětovat, pak vás tito lidé budou následovat. To je odkaz morálního leadershipu.

 

4 lekce pro obchodní lídry vycházející z morálního leadershipu

  1. Morální leadership vyžaduje značné obětování osobních zájmů pro blaho společnosti.
  2. Osobní boje jsou často nezbytné k uskutečnění něčeho významného v životě i v byznysu.
  3. Osobní vítězství umožňují veřejná vítězství.
  4. Tím, že nejprve uděláme správnou věc, vyhneme se destruktivním a kontroverzním kompromisům.

 

Veřejnosti sloužící leadership

Organizace jsou zakládány, aby uspokojovaly lidské potřeby. Neexistuje jiný důvod jejich existence. Robert K. Greenleaf, zakladatel hnutí veřejnosti sloužícího leadershipu, pronesl: ,,Jediná autorita, která si zaslouží naší oddanost, je ta, která je mu svobodně dána těmi, které vede, úměrně k jeho pozici služebníka.‘‘

Greenleaf hovoří o pokoře lídrů sloužících veřejnosti. Budete-li se snažit sloužit svým záměrům podle svého nejlepšího vědomí a vystoupíte-li ze své ,,komfortní zóny‘‘, docílíte pravé pokory. Vaše povědomí by se mělo rozšiřovat a prohlubovat řízeným studiem a to především oblastí jako osobnostní rozvoj, vztahy a leadership. Když se pak tyto nabyté znalosti využijí spolu s vhodnými záměry a principy, získáte tak to nejcennější v podobě moudrosti. Moudrost je totiž letitým výsledkem morální zásadovosti a ta se rodí z pokory a kuráže.

 

Leadership vycházející ze 7 návyků skutečně efektivních lidí

Stephen Covey je mimo jiné také autorem světově známé knihy “7 návyků skutečně efektivních lidí“ , kterou by si dle mého měl přečíst každý, kdo se chce stát nejen efektivním, ale především lídrem zastávajícím a řídícím se správnými principy.

Covey se prostřednictvím své knihy snaží o osvobození lidského potenciálu v celé jeho šíři. Nejprve se zaměřuje na paradigmata – jakési ,,brýle, přes které se díváme na svět“- a jak se jich zbavit. Covey věří, že pokud určité charakterní principy základní lidské morálky, dosáhneme maxima svého potenciálu, bez kterého jen těžko dosáhneme štěstí a úspěchu ve všech oblastech života.

Aby se nám to ovšem podařilo, musíme dodržovat 7 zásad, a to být proaktivní, začínat s myšlenkou až na konec, to nejdůležitější dávat na první místo, myslet způsobem výhra – výhra, nejdříve se snažit pochopit, potom být pochopeni, vytvářet synergii a nezapomenout obnovovat síly tzv. ,,ostřením pily‘‘.

Sdílejte:
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Instagram

O autorovi

Pavel Skalák
Pavel Skalák
„Perfekcionista, který neustále pochybuje o tom, že plně využívá svůj čas.“ Sám sebe bych charakterizoval jako poměrně ambiciózního člověka, který miluje výzvy a využívá všech příležitostí k tomu, aby zdokonaloval své schopnosti, stejně jako se učil novým. Když mi někdo řekne, že se na něco nehodím, nebo že toho nemohu dosáhnout, zpravidla mě najdete dělat právě onu věc. Jsem cílevědomý, tvůrčí a mám smysl pro pořádek a organizaci práce. Mám zkušenost s prací v zahraničí a jsem milovníkem cizích jazyků. Už několik let se věnuji osobnostnímu rozvoji a zdravému životnímu stylu. Mezi mé další zájmy patří cestování a ve volném čase absolvuji kurz na sportovního maséra.

Nezapomněli jste na něco?