NAUČTE SE ČÍST V LIDECH POMOCÍ ŘEČI TĚLA

NAUČTE SE ČÍST V LIDECH POMOCÍ ŘEČI TĚLA

Věděli jste, že pouhých 7 % všech sdělovaných informací tvoří naše slova? Právě neverbální komunikace tvoří zbylých 93 % a je velmi důležitou složkou toho, jak jsou lidé vnímáni. Je tedy méně důležité, co říkáme, ale velkou váhu nese to, jak to říkáme. Jedná se o mimiku, gestikulaci, držení těla, tón hlasu apod. Tato neverbální komunikace často působí bez vašeho vědomí, pokud se ji naučíte, bude pro vás snadnější, vyznat se v lidech. Pro podnikatele je velmi důležité znát řeč těla, jelikož mu tato dovednost usnadní prokouknout své partnery a uzavírat s nimi různé smlouvy a obchody.

Síla prvního dojmu

O řeči těla se odvíjí také první dojem, který je důležitý a je velmi obtížné ho změnit. Pro získání prvního dojmu stačí pouhé čtyři minuty, jak tvrdí výzkumy na Scheffieldské univerzitě. Během tohoto krátkého okamžiku se rozhodne, jak jsme po dlouhou dobu vnímáni, ať už kladně či záporně, proto bychom si na něj měli dávat pozor a nebrat ho na lehkou váhu.

Správná řeč těla je základ

Při uzavírání různých obchodů je správná řeč těla klíčovým faktorem, který může určit, zda prodáte nebo ne. Může se jednat o tu nejlepší nabídku, která existuje, ale pokud obchodník působí nejistě, má nízké sebevědomí, nedbá na oční kontakt, hlídá si čas apod., pak bude prodej zcela určitě neúspěšný. Je proto velmi důležité naučit se ovládat řeč vašeho těla a stejně tak se naučit ji číst.

Oči lhát neumí

Nejen světlo ovlivňuje velikost našich zorniček, ovlivňují ji také pocity. Například pokud je člověk nadšený, pak se zorničky zvětšují až 4x, se zúženými zorničkami se značí nejistota, nedůvěra a naštvanost.

Délka pohledu o člověku také ledacos vypovídá. Pokud s někým hovoříte a během hovoru navážete oční kontakt jen po dobu jedné třetiny mluveného času, pak vám váš oponent něco tají. Pokud chcete vyjádřit sympatie, navazujte častější oční kontakt. Na toto však pozor, dlouhé a upřené pohledy jsou naopak známkou boje. Pokud si všimnete, že osoba těká pohledem po okolí, pak je nervózní, nejistá, pravděpodobně má strach, nachází se v nepříjemné situaci a necítí se pohodlně.  Pokud osoba odtrhne svůj pohled a následně ho směřuje k zemi, pak značí svou podřazenost, naopak pohled směřující vzhůru značí nadřazenost. Lhář uhýbá svým pohledem většinou vpravo a osoba mluvící pravdu spíše vlevo.

Komunikace beze slov v prostoru

Osobnost člověka poznáte už jen podle toho, jakým způsobem vchází do zasedačky, kanceláře či jiných prostor. Introvert se pozná tak, že si sedne na kraj stolu či sedačky anebo se snaží skrýt někde v rohu místnosti. Extrovert se pozná dle toho, že vběhne do místnosti rychlostí blesku a okamžitě se postaví tam, kde je nejvíce vidět a je středem pozornosti.

Proxemika (komunikace v prostoru) vypovídá hodně o povaze člověka a místo, na kterém se řečníci nachází, značně ovlivní rozhovor. Například jednání u kulatého stolu navozuje příjemnou atmosféru, vzbuzující pocit rovnoprávnosti a řečníci mají pocit hierarchie. Jednání však probíhají většinou u čtvercového stolu, a abyste předešli komunikačním šumům, měli byste vědět toto:

  1. Nejvhodnější pro komunikaci je sedět bokem přes roh stolu, kdy tato pozice nezasahuje intimní zóny, ale zároveň vyznačuje přátelský postoj. Toto posazení nevyjadřuje jak solidaritu, tak rovnost a dají se v něm vytýkat různé chyby.
  2. Člověk vyznačuje jako intimní zónu okruh 50 cm kolem sebe, nenarušujte tedy tuto zónu. Pokud se posadíte vedle sebe, bude to pro obě strany velmi nepříjemné a ovlivní to nejen projev, ale i řeč těla. V této pozici mohou sedět osoby, které se dobře znají, rozhodně si tak nesedejte při navazování nových obchodních vztahů.
  3. Pokud si sednete na opačnou stranu stolu, tedy na úhlopříčku, tak tím značíte svůj odstup a působí to, jako by vás jednání vůbec nezajímalo.
  4. Pokud si sednete naproti sobě, pak máte značnou výhodu. Tato pozice vám dává možnost partnera celou dobu pozorovat a číst v řeči jeho těla. Tato pozice však vyjadřuje konfliktnost a soupeřivost, takže počítejte s tím, že se v tomto duchu celé jednání ponese.

Držení těla při sezení

Sebejistý člověk sedí na celé ploše židle a naopak. Agresivní a velmi povýšený člověk si dá ruce za hlavu a natáhne se na židli. Držení těla je také důležité, shrbená osoba vykazuje méně sebevědomí než osoba narovnaná. Všímejte si také pozice nohou, pokud chodila směřují k vám, pak se zajímá o vaši debatu, pokud směřují někam jinam, například ke dveřím, pak by nejraději vzal nohy na ramena. Mírně rozkročené nohy pak značí stabilitu a sebevědomí, kdežto zkřížené opět nejistotu a zmatek.

Neverbální komunikace vyžaduje trpělivost a čas naučit se ji. Při pozorování řeči těla se nezaměřujte pouze na jednotlivé znaky, pozorujte celou osobu. Pokud osoba uhne pohledem vpravo, neznamená to nutně, že lže, všímejte si více aspektů. To vše chce trénink a zkušenosti, pokud však investujete váš čas do osvojování si řeči těla, časem se v ní můžete velmi zdokonalit, což je pro vás výhodou. Časem dokážete působit na vaše okolí přesně tak, jak chcete vy a bude pro vás snadnější prokouknout lidi kolem vás, jako jsou vaši kamarádi, kolegové a pro businessmany hlavně vaši obchodní partneři.

S kým máte tu čest se ukáže již při podání ruky

Optimistu a otevřeného člověka poznáte tak, že vám vaši ruku stiskne energicky. U takového člověka si můžete být jistí, že nebude nic skrývat. Pokud vám však někdo podá ruku se slabým stiskem, značí to, že jde o člověka nejistého a zdrženlivého. Tento stisk působí negativně a nepříjemně.

Nejen stisk je důležitý, ale i směr podání ruky. Nadřazeně a sebevědomě jednající člověk je takový, který vám ruku podá shora. Dávejte si pozor na člověka, který vám nepodá celou ruku, ale pouze prsty, jedná se totiž o člověka chladného a vypočítavého.

Abyste neodradili svého obchodního partnera, váš stisk by měl být pevný, abyste působili sebejistě, zapomeňte však na drcení kostí. Vaše dlaň by měla být nakloněna k zemi a loket by neměl být příliš natažený, abyste nesignalizovali odstup a nejistotu.

Pozice rukou

Pokud jsou ruce směřovány od těla, pak jsou projevem upřímnosti a pravdomluvnosti. Pokud jsou ruce roztažené, otvíráte tím svou náruč druhým, značí to otevřenost, ochotu poradit a pomoci. Pokud jsou ruce sevřené, pak se jedná o uzavřenou a nepřístupnou osobu. Zda vám oponent lže, poznáte podle toho, že má prsty před svými ústy během mluvení. Pokud svá ústa zakrývá při tom, když mluvíte vy, oponent si myslí, že lžete vy. Lháře poznáte také dle uhýbání pohledem, sklopeným zrakem, saháním na nos či neustálým mnutí očí.

Pokud váš partner udělá stříšku z prstů, která směřuje vzhůru, jedná se o osobu nadřazenou a nebojácnou. Stejně je tomu tak, pokud má partner sepjaté ruce za zády. Pokud však stříška směřuje dolů, osoba dává najevo své opovržení a odmítnutí. Nesouhlas a nepřátelský postoj poznáte dle toho, že má osoba zkřížené ruce na hrudi a nohu přes nohu. Pokud se váš partner škrábe na krku, jde o známku nejistoty a pokud si strká prsty do pusy, pak je nervózní. Hodně špatné je, pokud se partner začne houpat na židli či dávat ruce za hlavu. Pak se váš partner hodně nudí, dává najevo nezájem a maximální nadřazenost.

Sdílejte:
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Instagram

O autorovi

Michaela Šimonová
Michaela Šimonová
Jmenuji se Michaela Šimonová a svůj život se snažím žít naplno. Miluji cestování a jednou bych ráda procestovala celý svět. Každý den se snažím o osobní rozvoj - vystupovat ze své komfortní zóny, číst vzdělávací knihy, učit se cizím jazykům a sportovat. Ráda poznávám nové kultury, vařím, učím se novým dovednostem a cvičím mého psa.
Mým snem je jednou navštívit Machu Pitchu a stát se polyglotem – momentálně se učím anglicky, německy, španělsky a rusky.

Nezapomněli jste na něco?