SIX THINKING HATS

SIX THINKING HATS

Edward de Bono, M. D., Ph.D., je předním odborníkem v tvůrčím a koncepčním myšlení. Je autorem více než 75 knih, které byli přeloženy do 38 jazyků. Edward je světově proslulý poradce v podnikání, vzdělání a ve vládě. Je také autorem principu nazývaném Six Thinking Hats, v češtině by jsme tento princip našli pod názvem Metoda šesti klobouků. A již více než 500 000 lidí je trénováno v této metodě. (“Six Thinking Hats: Creator Edward de Bono”, 2008)

 

Metoda šesti klobouků

Metoda šesti klobouků je jednoduchý a efektivní myšlenkový proces, který pomáhá lidem být více produktivní, soustředěný a všímavý.
Funguje to na principu, že se tým naučí, jak rozdělit myšlení do 6 jasných funkcí a rolí. Každá myšlenková role je identifikovaná s barevným tzv. „myslícím kloboukem“. Tyto klobouky si můžeme nasadit reálně, či si je jen na své hlavě představit. Ty si následně měníme za další klobouky jiné barvy a tím soustředíme a přesměrováváme myšlenky, rozhovory nebo schůzky. (“Six Thinking Hats”)

Vzhledem k tomu, že klobouky nepředstavují přirozené způsoby myšlení, musí být každý klobouk použitý pouze po omezenou dobu. Někdo může cítit, že používání klobouků je nepřirozené, nepohodlné, nebo dokonce kontraproduktivní a proti jejich přesvědčení. (“Six Thinking Hats: Underlying principles”, 2001-)

 

Druhy klobouků

Bílý klobouk
Anglicky The White Hat se zabývá fakty. Řeší pouze známe informace či informace, které jsou ještě potřebné. Jelikož tento klobouk bere v úvahu různá fakta, tak doba, kdy nosíme tento klobouk, je často prodloužená.

Žlutý klobouk
Anglicky The Yellow Hat, symbolizuje jas a optimismus. Pod tímto kloboukem objevujeme pozitiva, hodnoty a výhody. Žlutý klobouk je protiklad černého klobouku a snaží se najít důvody, ve prospěch něčeho.

Černý klobouk
The Black Hat je úsudek, proč něco nefunguje, je to kritické myšlení. Hledá obtížnosti a nebezpečí, snaží se najít, kde se věci můžou pokazit. Je to pravděpodobně nejsilnější a velmi užitečný klobouk , ale problém je, že je užíván až příliš, nebo v nevhodnou dobu.

Červený klobouk
The Red Hat vyjadřuje pocity, předtuchy a intuici. Při použití klobouku této barvy můžeme vyjádřit své pocity, sdílet obavy, říci co máme rádi a co se nám naopak nelíbí, co milujeme či co nenávidíme. Tento klobouk by se měl používat ze všech nejkratší dobu, jde jen o to, vyjádřit své pocity spontánně, ne nad nimi přemýšlet.

Zelený klobouk
The Green Hat se zaměřuje na kreativitu možnosti, alternativy a nové nápady. Dává příležitost k vyjádření nových konceptů a nových postřehů. Základním principem tohoto klobouku je myšlenka provokace a myšlení v zájmu identifikace nových možností řešení.

Modrý klobouk
The Blue Hat se používá k řízení procesu myšlení. Je to kontrolní mechanismus, který sleduje a hodnotí, kam se skupina dostala, a aby se stanovily cíle skupiny a možnosti dosažení cíle. Snaží se zajistit, aby byla skupina plně zaměřená na řešení úkolů, skupinu koordinuje. Tento klobouk by se měl používat vždy na začátku a na konci sezení.

 

Shrnutí

protože každý je zaměřen na konkrétní přístup v jednom okamžiku, skupina má tendenci být více spolupracovní, než když člověk reaguje emocionálně (Red Hat). Na druhou stranu se jiná osoba snaží být objektivní (bílý klobouk) a další kritická z důvodů, které vyplynou z diskuse (Black hat). Klobouky pomáhají jednotlivcům při řešení problémů z různých úhlů, zaměřují se na nedostatky, které vyplývají z řešení problémů jednotlivce. (“Six Thinking Hats: Use”, 2001-)

 

Použitím této metody se tým naučí jak:

 • maximalizovat produktivní spolupráci a minimalizovat kontraproduktivní interakce / chování
 • systematicky vzít v úvahu problémy, rozhodnutí a příležitosti
 • použít paralelní myšlení jako skupina nebo tým pro vytvoření lepších nápadů a řešení
 • udělat setkání mnohem kratší a více produktivní
 • snížit konflikt mezi členy týmu nebo účastníků schůzky
 • stimulovat inovace prostřednictvím rychlého vytváření větší výše lepších nápadů
 • vytváření dynamických, na výsledek orientovaných setkání, které přinutí lidi, aby se chtěli setkání podílet
 • dosáhnout zřejmého objevu efektivního alternativního řešení
 • zpozorovat příležitosti tam, kde jiní vidí jen problémy
 • myslet jasně a objektivně
 • se podívat na problémy z nových a neobvyklých úhlů
 • udělat důkladné hodnocení
 • vidět všechny strany situace
 • udržet ega v šachu
 • dosáhnout významných a smysluplných výsledků v co nejkratším čase
  (“Six Thinking Hats: Using Six Thinking Hats”)

Aplikace Metody šesti klobouků

 • usnadnění setkání (jak osobně, tak virtuálně)
 • rozvoj vedení
 • inovativní myšlení
 • řešení problémů a rozhodování
 • projektový management
 • příprava pro diskuse
 • nové produkty a nové vzory
 • marketing
 • strategické plánování
 • zaměření na zákazníka
  (“Six Thinking Hats: Six Thinking Hats Applications”, 2008)
Sdílejte:
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Instagram

O autorovi

Michaela Šimonová
Michaela Šimonová
Jmenuji se Michaela Šimonová a svůj život se snažím žít naplno. Miluji cestování a jednou bych ráda procestovala celý svět. Každý den se snažím o osobní rozvoj - vystupovat ze své komfortní zóny, číst vzdělávací knihy, učit se cizím jazykům a sportovat. Ráda poznávám nové kultury, vařím, učím se novým dovednostem a cvičím mého psa.
Mým snem je jednou navštívit Machu Pitchu a stát se polyglotem – momentálně se učím anglicky, německy, španělsky a rusky.

Nezapomněli jste na něco?