STOP TIME-MANAGEMENTU

STOP TIME-MANAGEMENTU

Nesnažte se každý den zvládnout více věcí, vyplnit každou vteřinu nějakou prací. Být zaneprázdnění je často plášť, pod který ukrýváme neochotu udělat málo mimořádně důležitých, ale nepříjemných věcí. Způsobů, jak se zbytečně zaměstnat a stát se „zaneprázdněným“ je nespočet: Uklidit toto a tamto, několik hodin si hrát s mobilním telefonem, srovnat si knihy v knihovně, reorganizovat kontakty ve svém emailu namísto toho, abychom si stanovili priority.

Je důležité si uvědomit, že efektivní jsme tehdy, když děláme věci, které nás přibližují k našim cílům a výkonní jsme tehdy, když určitý úkol realizujeme tím nejlepším možným způsobem. Náš svět se často vyznačuje výkonností, která nebere v úvahu efektivitu.

Co děláte, je mnohonásobně důležitější, než jak to děláte. Výkonnost je důležitá, ale neužitečná, pokud není vynaložena na správné věci.
1. Tím, že budete nějakou nedůležitou věc dělat dobře, se na faktu, že je nedůležitá, nic nezmění.
2. To, že úkol vyžaduje mnoho času, neznamená, že je důležitý.

Co tím chci říct. Klíčem k úspěchu je stanovení si priorit a zaměřit se na to, co má pro vás opravdu smysl a posouvá vás to vpřed, nebo co má pro vás největší prospěch. Nedostatek času je ve skutečnosti jen nedostatek priorit! Proto si zbytečně nesnažte naplánovat každou minutu svého dne, často vás to může i demotivovat a stresovat, když vidíte, že nestíháte jednotlivé úkoly plnit. Na konci dne potom zjistíte, že jste zvládli sotva polovinu toho, co jste si naplánovali. Kolikrát se i u určité věci zaseknete, a to, co je opravdu podstatné, potom nestihnete. Proto je důležité dokázat rozpoznat a určit si vaše priority a pracovat na tom, co je opravdu podstatné.

Takže plánovat ano, ale rozlišovat důležitost úkolů, eliminovat nepodstatné a zbytečně časově úkoly neohrazovat.

Jak na to? Dá se to vyjádřit jednoduchým pravidlem, které může zvýšit vaši produktivitu o desítky procent a zároveň vám ušetří spoustu času. Jedná se o Paretovo pravidlo 80/20.

80 % důsledků je výsledkem 20 % příčin,
80 % výsledků je produktem 20 % vynaloženého úsilí a času,
80 % zisku společnosti vytváří 20 % produktů a zákazníků,
atd…

Druhým klíčem k produktivitě je Parkinsonův zákon, který říká: „Práce roste úměrně s časem, který je na ni možno vynaložit; to, co je třeba udělat, nabývá na důležitosti a komplikovanosti přímo úměrně vyhrazenému času.“

Tento zákon nám říká, že když máme na dokončení velmi málo času, dokážeme se maximálně soustředit a uvědomovat si, co je opravdu důležité a dokážeme tak stihnout v pár hodinách věci, na které si normálně dáváme čas třeba i několik dnů či týdnů. Je to kouzlo blížícího se termínu. Pokud budete mít na dokončení projektu čtyřiadvacet hodin, časový tlak vás donutí soustředit se na práci a nezbude vám nic jiného než věnovat se pouze tomu, co je skutečně podstatné. Jestliže budete mít na stejnou práci více dnů, než je nezbytně nutné, většinu dní strávíte tím, že budete z kopečku vytvářet horu. Také vás to bude pobízet k tomu, abyste jednotlivé úkoly odkládali.

Využíváním těchto dvou zákonů/pravidel můžete dosáhnout mnohonásobně vyšší produktivity a zároveň ušetřit velké množství času, které můžete věnovat například svým koníčkům.

Tedy:
1. Omezte úkoly na ty důležité a zkraťte tak čas vynakládaný na práci (princip 80/20)
2. Zkraťte čas vynakládaný na práci a dělejte díky tomu to skutečně důležité (Parkinsonův zákon)

Klíčem k tomu, abychom měli více času, je pracovat méně. Položte si tyto dvě otázky:
1. Kterých 20 % příčin je zdrojem 80 % mých problémů a nespokojenosti?
2. Kterých 20 % příčin je zdrojem 80 % výstupů, o než usiluji, a mé spokojenosti?

Sdílejte:
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Instagram

O autorovi

Karel Šimek
Karel Šimek
Zakladatel Člověka bez hranic. Nadšenec do cestování, adrenalinových sportů, osobního rozvoje a online podnikání s láskou k affiliate marketingu. Mým cílem je motivovat a inspirovat lidi, ukázat jim, že všechno je možné, pokud si jdete houževnatě za svým.

Nezapomněli jste na něco?