ZÁSADY CTI

ZÁSADY CTI

V tomto článku budu vycházet z knihy „Jak vytvořit obchodní organizaci obchodního týmu, který je vždy úspěšný a vítězný“, kterou napsal Blair Singer. V této knize krásně popisuje zásady cti na praktických příkladech a poskytuje cenné rady o tom, jak se svým týmem efektivně spolupracovat, a jak ho úspěšně a nekonfliktně vést.

Zásady cti pronikají do týmu, jsou jeho součástí, pojednávají o tom, kdo jste a za čím si stojíte. Jedná se o určitá pravidla, která nějakým způsobem řídí chování a výkon týmu. Tyto pravidla nestačí jen mít, každý člen týmu s nimi musí být srozuměn a musí se zavázat k jejich dodržování a respektování. Jsou to pravidla jako například dodržování časových lhůt, učit se, pravidelně docházet na sezení, zavázat se k osobnímu růstu či nikdy neopouštět tým v nouzi. Tyto pravidla zajišťují úspěch celého týmu, větší spokojenost a celý tým stmelují. Pokud žádná pravidla neexistují, pak si lidé vytvářejí svá vlastní a nastává chaos. Pravidla by měla být jednoduše pochopitelná a nikdo by neměl mít tu možnost s nimi vyjednávat.

Pokud nastane nějaká vážná situace, pak tento soubor pravidel každému vysvětlí, jak postupovat. Pokud tedy nastane nějaký problém, pak tým ví, jak si udržet jasný úsudek a chování se řídí pravidly, ne emocemi. Mnozí se naučí pod tlakem naopak být efektivnější a neztrácet hlavu. Tyto zásady cti (týmová pravidla) se nemají používat, jeli to vhodné, ale musí být dodržovány za každé situace, a pokud dojde k porušení, pak tento problém nelze smést ze stolu, ale musí být „pojmenován“. Například pokud někdo přijde pozdě na jednání, neexistují žádné výmluvy a omluvy, musíte tento problém pojmenovat a dotyčného upozorňovat, že dle zásad cti by měl být každý dochvilný. Pokud může být na jednání včas i zbytek týmu, pak může včas přijít i jedinec.

Tým by měl mít sestaveny své priority. Na prvním místě je poslání, na druhém potřeby týmu a na posledním místě potřeby jednotlivce. V žádném týmu by se tedy neměli nacházet osoby myslící pouze na sebe. Pokud jste tým, pak ve všem jedete spolu. Když někdo potřebuje pomoci, tak pomůžete bez otázky: „Co z toho budu mít já?“. Zásady cti říkají, že pokud někdo potřebuje pomocnou ruku, pak mu ji poskytnete, koneckonců, až vy budete potřebovat zase tu jejich, váš tým tu vždy pro vás bude.

V případě, že vybíráte osoby do vašeho týmu, pak musí s vytvořenými zásadami cti souhlasit, pokud nesouhlasí, pak se tato osoba do vašeho týmu nehodí. Každý výborný týmový hráč by měl mít vysokou hladinu energie, neutuchající touhu vítězit, ochotu nechat vyniknout i někoho jiného z týmu, osobní odpovědnost (žádné obviňování nebo ospravedlňování), ochota podrobit se zásadám cti a měl by mít jedinečný talent nebo schopnost.

Doufám, že jste pochopili, o čem zásady cti jsou. Zásady cti nemusí být jen pro obchodní tým, můžete si je vytvořit i pro svou domácnost. Tyto pravidla vaší domácnosti si můžete pověsit třeba na lednici, aby je každý viděl a řídil se podle nich. Například pokud vznikne nějaká situace, která by mohla vyvolat zbytečnou hádku, pak můžete uvést v zásadách cti: „Bez zbytečných odkladů si o všem promluvit bez křičení a obviňování.“. Jedná se tedy o utužování dobrých vztahů v komunitě, práci či v rodině. Závěrem bych vám chtěla uvést příklad několika zásad cti prodejního týmu, přičemž bych chtěla zmínit, že tento článek je pouze zlomkem toho, co se můžete dočíst v této knize.

Příklady zásad cti:

1. Nikdy neopouštějte týmového kolegu v nouzi.
2. Buďte ochotni pojmenovávat nedostatky druhých, a připraveni přiznat ty svoje.
3. Oslavujte všechna vítězství.
4. Buďte dochvilní.
5. Jednejte přímo – pokud máte s někým problém, jděte za ním osobně.
6. Buďte odpovědní – žádné obviňování druhých, žádné ospravedlňování!
7. Nikdy nedovolte, aby se osobní věci staly překážkou vašeho poslání.
8. Buďte loajální vůči týmu.
9. Zavažte se usilovat o osobní vývoj.
10. Nevyhledávejte ani žádné sympatie nebo uznání.

Sdílejte:
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Instagram

O autorovi

Michaela Šimonová
Michaela Šimonová
Jmenuji se Michaela Šimonová a svůj život se snažím žít naplno. Miluji cestování a jednou bych ráda procestovala celý svět. Každý den se snažím o osobní rozvoj - vystupovat ze své komfortní zóny, číst vzdělávací knihy, učit se cizím jazykům a sportovat. Ráda poznávám nové kultury, vařím, učím se novým dovednostem a cvičím mého psa.
Mým snem je jednou navštívit Machu Pitchu a stát se polyglotem – momentálně se učím anglicky, německy, španělsky a rusky.

Nezapomněli jste na něco?