INSPIRACE A IKONA

INSPIRACE A IKONA

Alžběta Huclová, vystupující pod uměleckým jménem bett.ula, je mladá umělkyně s výjimečným talentem. Přítelkyně, inspirace i ikona. Osoba, která mě fascinuje víc, než kdokoli jiný. Fascinace se pravděpodobně podobá určitému druhu lásky či velmi silnému přátelství. Bylo by možné mluvit i o jakémsi vzájemném porozumění. Jedna od druhé přijímáme hodnoty krásy lidského těla, související s estetickým prožitkem organického spojení v podobě výtvarné formy. Při umělecké práci jsme si vzájemnou inspirací, obohacujeme se a přijímáme podněty.

Autor fotografie: Alžběta Huclová

Autor: Eliška Kozlíková | Název díla: Tři Grácie | Technika, rozměr: Akryl na plátně, 100×80 cm, 2016 | Obraz malovaný s velkou láskou a noblesou je předobrazem mé současné tvorby. Zde se také zabývám prvky intimity a estetické hodnoty.

Narodila se ve Šťáhlavicích, absolvovala SSUPŠ Zámeček v Plzni. Její fotografie byly publikovány ve sborníku The 23rd EU-Japan Fest Official Report, Lidových novinách nebo Deníku: umisťují se na předních místech fotografických soutěží, například v soutěži FOTOSTART, kterou pořádá Škola kreativní fotografie v Praze. Osou její fotografické práce je především portrét, autoportrét, akt a krajina – obzvláště v okolí Šťáhlav, Šťáhlavic a Kornatic. Kromě společných školních výstav vystavovala na festivalu Krok přes hranici v Milínově (2011) a s velkým úspěchem na dvou ročnících výstavy Šťáhlavy, Šťáhlavice – Život, krajina, lidé (2012  a 2013) v jízdárně zámku Kozel.

Autor fotografie: Alžběta Huclová

Autor: Eliška Kozlíková | Název díla: Tři Gracie vol. 2 | Technika, rozměr: Akryl na plátně, 200×150 cm, 2017 | První obraz z mé bakalářské práce, který symbolizuje lidské tělo. Tělo přijáté z fotografie Alžběty Huclové je doplněno jakýmsi archetypem, s nímž je vyobrazená postava spjatá.
Obraz je velkoformátové velikosti, a evokuje intimitu a hodnotu lidského těla.
K samotné malbě mě inspirovala Alžbětina fotografie. Z asociace tak vzešel archetyp. Zde je doprovázen podobou kočky.

Alžbětiny fotografie ožívají věčnou vitalitou přírody, spojenou s jistou dávkou nevinnosti. Zároveň ale skrývají intimitu, která představuje důvěrnost, útulnost nebo též pociťované soukromí. Tato intimita se týká všech dimenzí našeho života. Vedle intimity v oblasti tělesnosti a erotiky je zde však také další intimita dotýkající se osobního prostoru, věcí a dějů v něm. Ta je předmětem zájmu fotografie od počátku její existence. Ženy v současné fotografii zažívají signifikantnější postavení, než tomu bylo v minulosti. Ženy věnující se výtvarnému umění byly přehlíženy a dokonce převládal názor, že nemají dostatečnou kapacitu pro tvorbu v této oblasti a svým mužským protějškům se nemohou vyrovnat. Žena zastávala především roli modelky a múzy. Byla považována spíše za umělecký objekt než tvůrčí subjekt.

Autor fotografie: Alžběta Huclová

Autor: Eliška Kozlíková | Název díla: Zátiší se zeleninou | Technika, rozměr: Akryl na plátně, 80×60, 2016 | Tento obraz zobrazuje to, co má bett.ula ráda. Jedná se převážně o zdravé jídlo, které je posazeno okolo jejího nahého těla.

Alžběta se necítí být feministkou, ba naopak. Kdybychom mluvili o nějakém extrému; ženy budou vždy vyhraněnější vůči mužům. Spousta mužů dokáže pojmout ženskou krásu a její intimitu víc niterně než naopak ženy.

V současné době se Alžběta věnuje své bakalářské práci, ve které se zabývá sny a sněním. Ve své práci vychází z výpovědí lidí z jejího bezprostředního okolí. Jejich sny se následně snaží volně interpretovat. Nesnaží se o věrné zachycení jejich vizí, ale jen se jimi inspiruje.

Na tvorbu Alžběty Huclové se můžete podívat zde:
Instargram
Facebookové stránky

Sdílejte:
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Instagram

O autorovi

Eliška Kozlíková
Eliška Kozlíková
Jmenuji se Eliška Kozlíková a pocházím z Mostu. Malbě se věnuji poměrně dlouho, vlastně už od dětství. Nejdříve, když jsem docházela jako malá do základní umělecké školy v Mostě a poté jsem absolvovala střední uměleckoprůmyslovou školu Zámeček v Plzni. Nyní studuji opět v Plzni Fakultu pedagogickou obor vizuální kultura a dramatická výchova.
Topím se v hodně myšlenkách a pocitech, spousty mých obrazů je erotických. V malbě také často experimentuji. Baví mě pohrávat si s barvami a technikami, kterými můžeme obraz udělat lepší, zajímavější pro diváka, ale i pro sebe jako autora.
Nejnovější články

Nezapomněli jste na něco?