Inspirace a Motivace

ČLOVĚK BEZ HRANIC – ČÁST 1.

Základním krokem k dosažení vašeho cíle je sebepoznání. Pokud chcete dosáhnout nějakého cíle, musíte nejdříve pochopit, čeho všeho jste schopní. Já vám teď dám menší radu, jak to udělat.

Tady je pár kroků, které vám pomohou dosáhnout vašich snů a získat ještě mnohem víc:

První krok: Sebepoznání
Druhý krok: Stanovení cílů
Třetí krok: Překonání se

První krok: Sebepoznání

K úspěchu vede jen jedna překážka, VY SAMI. Když tuto překážku překonáte, nic vám nebude stát v cestě a dosáhnete čehokoli. Takže teď k věci.

V tomto článku půjde především o sebereflexi. V sebereflexi jde o to, abyste zhodnotili sami sebe. Bude se to jevit velmi jednoduše, ale opak je pravdou. Je velmi obtížné zamyslet se nad všemi vašimi vlastnostmi, ať už pozitivními či negativními.

Po vás chci, abyste si vytvořili jakousi SWOT analýzu, která se používá většinou ve firmách pro zjištění silných a slabých stránek podniku. Udělejte si tabulku svých silných a slabých stránek – tady bych chtěla upravit své původní znění o „pozitivních a negativních vlastnostech“. Žádné vlastnosti nejsou negativní, ani ty slabé. Pokud máte nějaké slabé vlastnosti (každý je má), nejsou nic špatného, naopak. Pokud jste si vědomi vašich slabých vlastností, zaměřte se na ně a odbourejte je, stanete se silnějším, lepším člověkem, úspěšnějším. I když to tak možná nevidíte, kritika je dobrá věc, proto po vás chci, abyste se zaměřili především na kritické hodnocení, neboť zastávám názor, že z kritiky se toho lze nejvíce naučit a nese s sebou i ponaučení do budoucna. Hodně lidem ke změně pomůže až kritika. Mě osobně kritika pohání kupředu a nutí mě se zlepšovat a zdokonalovat v mnoha směrech.

Samozřejmě netvrdím, že chvála je špatná věc, ale lidé si dokáží na chválu rychle zvyknout, a pak nejsou schopni přijmout jakoukoliv kritiku, která je jim sdělena. Myslím si, že pokud někdo nadnese něčí slabé stránky, pak by ten dotyčný neměl odcházet uražen, nýbrž ponaučen. Své slabé stránky je dobré znát, neboť jim dotyčný může věnovat pozornost. Člověk by však neměl veškerou pozornost věnovat svým nejslabším stránkám, ale hlavně těm dobrým. Jestliže se zabýváte svými slabými vlastnostmi a užíráte se jimi, tak nikdy nemůžete ve věci, ve které jste dobří, být nejlepší.

Ve vytváření mé „swotky“ jsem narazila na pár vlastností, které jsem si neuměla zařadit ani do jednoho, udělala jsem si tedy novou kolonku „neurčeno“, můžete udělat totéž. Každou vlastnost, kterou jste si připsali do vaší swotky, rozeberte, okomentujte a napište, jak byste ji mohli zlepšit. ALE POZOR! Je přirozené, že u slabých stránek budete sklouzávat k obhajobě. Pokud si vaše slabší stránky budete nějakým způsobem obhajovat, bude to ve vás vyvolávat pocit, že to, co děláte, je vlastně správně a nikdy se z toho nemůžete ponaučit.

Na ukázku vám sem předkládám jednu SWOT analýzu pro představu, jak by měla tabulka vypadat.

Weakness Strength Něco mezi
Zasahování do úkolů ostatních Prosadit si svou Stát si za svým názorem
Držet se své role Trpělivost Být direktivní typ
Nedůvěřivost Snaha dělat vše na 100 % Nebojím se říci, co si myslím
Strach riskovat Asertivní
Nervozita a špatná komunikace před větším počtem lidí Práce pod tlakem
Neumím říkat „ne“ věcem, které mě zdržují a odkládám práci na později Vystupování z komfortní zóny
Obhajování se

 

Mnoho zdaru v tomto obtížném kroku, vaše cesta však ještě nekončí. 

ČLOVĚK BEZ HRANIC – ČÁST 2. =>


Nezapomněli jste na něco?